Jaarverslag
Ressort Wonen
2021

Welkom op deze jaarverslag-website van Ressort Wonen, dé betrokken woningcorporatie in Rozenburg en Brielle. Ook in 2021 gingen wij voor de hoogste service en het beste resultaat voor onze huurders. Dat deden we aan de hand van onze belangrijkste thema’s: betaalbaar, duurzaam, betrokken, modern en samenwerken. We presenteren u graag onze resultaten en laten in vogelvlucht zien wat wij hebben gedaan.

Veel lees- en kijkplezier!

Fijn wonen in Rozenburg

Woningen van Ressort Wonen

Wij willen graag dat iedereen fijn kan wonen: ook mensen met lagere inkomens. Daarom bieden wij betaalbare, duurzame woningen aan, in verschillende soorten en maten én in verschillende prijsklassen. Inmiddels zijn dit zo’n 2310 woningen in Rozenburg. Ons aanbod varieert van eengezinswoningen tot etagewoningen met of zonder lift.

Diagram huisvesting specifieke doelgroepen_4

Nieuwe huurders uit…

Onze vrijgekomen woningen worden aangeboden via Woonnet Rijnmond. Het is dus voor iedereen die een woning zoekt belangrijk dat hij of zij daar ingeschreven staat. Dit kan online via de website van Woonnet Rijnmond of bij ons op kantoor. Wie het langste ingeschreven staat én voldoet aan alle eisen, is als eerste aan de beurt. Hierbij houden we rekening met inkomen, leeftijd en de grootte van het huishouden.

In 2021 maakten wij een video over de werkwijze van woningtoekenning. Hoe kom je in aanmerking voor een woning, welke stappen kun jij zelf al zetten en wat gebeurt er nadat je hebt gereageerd op een woning? Die vragen worden in deze korte video beantwoord.

Een woning voor iedereen

Wij willen al onze huurders een fijne woning bieden. Ongeacht leeftijd of achtergrond. Daarom zijn er doelgroepen waar wij extra aandacht aan besteden. Dat deden we ook in 2021 bijvoorbeeld voor jongeren, mindervaliden, mensen met een urgentieverklaring of statushouders. Met ouderen gingen we in gesprek over een mogelijke overstap naar een seniorenwoning. Zodat er meer kansen komen voor starters en jonge gezinnen om een passende woning te vinden.

Kwaliteit & onderhoud woningen

Dagelijks onderhoud

Dagelijks onderhoud

Door goed onderhoud zorgen wij ervoor dat de kwaliteit van onze woningen op peil blijft. Dat doen we door snel en goed te reageren op reparatieverzoeken die huurders bij ons indienen: het zogenoemde dagelijks onderhoud. Ook wanneer er een nieuwe huurder in een woning trekt, lopen we de woning na op gebreken.

Planmatig onderhoud

Planmatig onderhoud

Grotere renovatie- en onderhoudsklussen (groot onderhoud) voeren we planmatig uit. Bij deze grotere projecten zijn complete complexen aangepakt en werden badkamers, keukens en/of toiletten vervangen, daken en gevels gerenoveerd, schilderwerk uitgevoerd en verduurzaamd, bijvoorbeeld door dak- en muurisolatie aan te brengen. We lichten graag enkele projecten uit.

Esdoornlaan gerenoveerd

De renovatie van de vijf appartementencomplexen aan de Esdoornlaan is in 2021 afgerond. Dit grootschalige project startte al in 2020. In de woningen zijn de keukens, badkamers en toiletten vernieuwd. Er zijn grotere balkons geplaatst en er is geïnvesteerd in isolatie.

Vogelbuurt klaar voor de toekomst

Ook het groot onderhoud aan de daken en gevels in de Vogelbuurt is in 2021 afgerond. De woningen hebben nu een compleet nieuw en goed geïsoleerd dak, HR++ glas in de dakramen en kregen nieuwe dakpannen. De gevels zijn aangepakt door deze te reinigen, waterdicht te maken, voegwerk te vervangen en de houten delen opnieuw te schilderen.

Opknapbeurt voor de Meerpaal

In 2020 startte het groot onderhoud project voor de Meerpaal. 12 woningen uit dit appartementencomplex worden bewoond door cliënten van Stichting Pameijer. De woningen kregen een complete make-over. Het dak, balkon en voeg- en schilderwerk werden aangepakt, er zijn zonnepanelen geplaatst en waar nodig zijn toiletten, keukens en badkamers vervangen.

Veilig wonen in Rozenburg

Sinds 2016 werken wij eraan om woningen in Rozenburg zo veilig mogelijk te maken. Door onze woningen te certificeren aan de hand van het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Dat gebeurde in fases en op 4 juni 2021 is dit project afgerond. Al onze woningen hebben goed hang- en sluitwerk, buitenverlichting en rookmelders. En dat betekent dat er 80% minder kans is op een (geslaagde) inbraak. We ‘vierden’ het gereedkomen van deze certificeringsronde samen met de omwonenden van de Vogelbuurt.

Betaalbaar wonen door verduurzaming

Betaalbaar wonen door verduurzaming

Energielasten omlaag

Door onze woningen te verduurzamen worden ze toekomstbestendiger en fijner om in te wonen. Dat deden we in 2021 onder meer aan de Esdoornlaan, in de Vogelbuurt en aan de Meerpaal. Daarmee werken we vooral aan betaalbaarheid. De huurprijzen kunnen na vernieuwingen stijgen. Maar de energiekosten dalen harder. Huurders hebben zo lagere woonlasten! Mocht de energiebesparing lager uitvallen dan de huurstijging, betaalt Ressort Wonen het verschil. Dit was nog nooit nodig: ook niet in 2021.

Infographic verduurzaming_2

Duurzaam doen is van ons allemaal

Omdat duurzaam denken en doen een belangrijk speerpunt voor ons is, besteden we sinds 2021 ook op onze website hier meer aandacht aan. Je vindt er onder meer informatie over Rozenburg Aardgasvrij, Duurzaam groot onderhoud, Experimenten, Individuele duurzaamheidspakketten en Tips om zelf energie te besparen.

Service en dienstverlening

Service & Dienstverlening

Beoordeling vanuit onze huurders

Hoe ervaren en beoordelen onze huurders de dienstverlening? Stichting Kwaliteitszorg Woondiensten Huursector (KWH) onderzoekt jaarlijks hoe tevreden onze huurders zijn over de kwaliteit van onze diensten. Die informatie is voor ons zeer belangrijk omdat we daarmee onze service verder kunnen verbeteren en ontwikkelen. Zodat iedereen fijn en zorgeloos kan wonen!

In 2021 is de Algemene dienstverlening niet gemeten, omdat de vragenlijst Algemene dienstverlening is aangepast. In 2022 wordt de Algemene dienstverlening weer gemeten.

Samenwerken en betrokken

Samen & Betrokken

Samenwerken met huurders

Door de coronamaatregelen verliep veel contact met onze huurders telefonisch of digitaal. Een andere vorm, maar niet minder belangrijk voor ons. Onze dienstverlening is daarom soms aangepast, maar wij waren nog steeds goed bereikbaar voor onze huurders. Over het werken in Coronatijd maakten we in 2021 een video. Daarmee wilden we aan onze huurders laten zien dat we, zoals ze van ons gewend zijn, voor ze klaarstaan, ook als de bezoekregels anders zijn.

Ook in 2021 raadpleegden we de Huurdersvereniging Rozenburg en Bewonerscommissies. Er waren verschillende initiatieven van bewoners die wij, indien mogelijk, ondersteunden met menskracht of een financiële tegemoetkoming. Een greep uit de activiteiten.

Wegwijzers Meerpaal

Een mooi voorbeeld van goede samenwerking met bewonerscommissies, was de realisatie van de nieuwe wegwijzers bij de Meerpaal. Marry Boerlage, lid van de bewonerscommissie, vertelde in het Relatiemagazine van juli 2021 waarom zij dit plan hebben ingediend en hoe het proces is verlopen.

10-jarig bestaan Blankenburg

De bewoners van het appartementencomplex Blankenburg vierden dit jaar het 10-jarig bestaan. Zij organiseerden in oktober een excursie door de haven. De genodigden kwamen meer te weten over Rozenburg, als centrale plaats in het Rotterdamse havengebied. De dag was een groot succes; de excursie was informatief en een leuk uitstapje in een tijd waarin, zeker voor veel ouderen, minder op het programma stond door Corona.

Huismeesters en Wijkscout

Onze huismeesters zijn de ‘oren en ogen in de wijken’. Ze hebben nauw contact met onze huurders en zij zijn een echt aanspreekpunt. In het voorjaar van 2021 ging huismeester Hans de Groot met pensioen en nam Jeffrey Collens het stokje van hem over. De functie van onze huismeesters zal binnenkort veranderen. Zij zullen zich meer gaan richten op het activeren van bewoners en op preventie. Daar gaan we in 2022 mee aan de slag.

Daarnaast is er in 2021 in samenwerking met gemeente Rotterdam een nieuwe rol gecreëerd, die van Wijkscout. De wijkscout heeft grofweg drie hoofdtaken:

Sinds 1 september 2021 vervult Victor Mihak deze rol van wijkscout van Rozenburg. Misschien heb je hem al gesproken of voorbij zien rijden op de fiets? Hij is overigens ook de allereerste wijkscout van gemeente Rotterdam! Maak kennis met Viktor…

Onze partners

Gemeente Rotterdam

Zorg- en welzijns
organisaties

Politie

Bewonersgroepen

Stedin en Warmtebedrijf Rotterdam

Vrijwilligers

Huurders Vereniging
Rozenburg

Wijk- en veiligheids
overleg

Gemeente Brielle

Klankbordgroepen

Leefomgeving

Alles voor een fijne buurt!

Heerlijk wonen in Rozenburg

Een prettige, leefbare wijk maak je samen. Daarom startten wij in 2021 verschillende projecten zodat iedereen een fijne leefomgeving heeft.

Iconen_Alles voor een fijne buurt

Een opgeruimde portiek

Omdat er in veel portieken fietsen en andere materialen staan die daar niet horen, startten wij in 2021 samen met bewoners een opruimactie. Naast dat het er rommelig uitziet, is het ook gevaarlijk om veel spullen te plaatsen in hallen of portieken. Een mogelijke vluchtroute bij brand of een andere calamiteit kan zo geblokkeerd worden. Onze nieuwe huismeester Jeffrey legt uit wat de actie inhield en hoe onze huismeesters ermee aan de slag zijn gegaan.

Zo doen wij dat… in de Bosseplaat

In juli organiseerden wij een bijeenkomst voor de bewoners van de Bosseplaat. Het doel van deze dag was om samen antwoord te geven op vragen die te maken hebben met leefbaarheid: hoe kan je er met elkaar voor zorgen dat iedereen fijn kan wonen? En hoe ga je nu het beste met elkaar om als buren? Door deze spelregels samen op te stellen kunnen bewoners elkaar in de toekomst makkelijker aanspreken op (on)gewenst gedrag.

 

Tuinenproject

Het tuinenproject kreeg in 2021 een andere invulling. Huurders waarvan de tuin minder netjes is, worden aangesproken door de huismeester. Vervolgens worden er afspraken gemaakt en een verbetertermijn vastgelegd. Een succesvol project want de meeste tuinen zien er nu keurig uit.

Leefomgeving

Financiën

Betaalbaar wonen in Rozenburg

Voor Ressort Wonen was 2021 financieel gezien een goed jaar. Wij hebben geïnvesteerd in onderhoud en duurzaamheid. En betaalbare huren waren ook vorig jaar een belangrijke prioriteit. Daar zetten wij ons elke dag 100% voor in.

Naar de betaalbaarheid van onze woningen deed onderzoeksbureau Atrivé uitgebreid onderzoek. Dit ging weliswaar over de periode 2014-2020, maar de resultaten kwamen in 2021 beschikbaar. De belangrijkste cijfers en conclusies hebben we opgenomen in de folder ‘Betaalbaar Wonen in Rozenburg’. In het Relatiemagazine van december hebben we een artikel opgenomen over de betaalbaarheid van het wonen in Rozenburg en de cijfers overzichtelijk gepresenteerd voor onze huurders.

Inkomsten en uitgaven

Opbrengsten en lasten_1
Leefomgeving

Plannen voor de toekomst

Prestatieafspraken

Icoon_Prestatieafspraken

Elke twee jaar maken gemeente Rotterdam, Ressort Wonen en Huurdersvereniging Rozenburg prestatieafspraken. In 2021 maakten we samen de plannen voor 2022 en 2023. Belangrijke onderwerpen hierin:

Fijn wonen in Brielle

Icoon_Overname Brielle

In juni 2021 tekende Ressort Wonen, samen met woningcorporaties De Zes Kernen en Maasdelta, een intentieovereenkomst met de gemeente Brielle om woningen over te nemen van Vestia. In een korte video van juni vertelt Frans Desloover wat dit (op dat moment) precies betekende. Inmiddels is meer duidelijk over de uitvoering van de plannen en in ons Relatiemagazine van december gaven we een update. Vanaf 2022 werken wij samen met deze partijen aan de overname. Ressort Wonen neemt een kleine 300 woningen over én we hebben afspraken gemaakt met de gemeente om nieuwbouw te ontwikkelen (210 nieuwe sociale huurwoningen in de wijk Oude Goote). Begin 2022 volgt het definitieve besluit over de overgang van de huurders van Vestia en het beheer van de woningen.

Nieuw Welgelegen

Icoon_Nieuw Welgelegen_1

Na lange tijd van plannen maken en voorbereiden ging in 2021 de bouw van Nieuw Welgelegen echt van start. In de zomer van 2021 vond de sloop plaats en in november ging de bouw officieel van start. Inmiddels is er al veel gedaan! De bouwmethode is modulair en vindt bijna geheel plaats in de fabriek van Jan Snel in Montfoort, zeer innovatief dus.

De woningen voldoen aan de BENG-eisen (Bijna Energie Neutraal Gebouw) en zijn zeer duurzaam. De verwachting is dat de huurders de woningen in het eerste half jaar van 2022 kunnen betrekken. In verschillende Relatiemagazines en filmpjes gaven we in 2021 aandacht aan dit bijzondere project.

Sinds 2019 verhuisden de ‘oude’ bewoners van Welgelegen naar een andere (tijdelijke) woning). Om leegstand te voorkomen is de hulp van Ad Hoc Beheer ingeschakeld. Zij zorgden voor tijdelijke bewoners. Begin juni 2021 zijn deze tijdelijke bewoners vertrokken en is het sloopwerk van de woningen begonnen.

In november ging de bouw dan echt van start! Vroom Funderingstechnieken BV zorgde dat er 142 heipalen de grond in gingen. Dat gebeurde niet op de traditionele manier. Jaco Witvliet, projectleider Vastgoed bij Ressort Wonen, vertelt in deze video wat die techniek inhoudt en waarom wij hiervoor hebben gekozen.

Ondertussen bouwde Jan Snel de prefab woningen in de fabriek in Montfoort. Eind januari 2022 vond de ‘kant en klare’ plaatsing van de modules plaats. Zo is Nieuw Welgelegen snel, duurzaam en met zo min mogelijk overlast voor omwonenden klaar gemaakt voor oplevering!